Jepara – Ing desa Gerdu kecamatan Pecangaan ana Kreteg sing entuk paraban “Glodag-Glodag” amarga angger diliwati sepeda motor utawa sepeda onthel mesti krungu swara glodag-glodag. Ora mergo angker nanging kreteg mau banget rusake. Idakan kreteg arupa papan kayu wis ora ganep maneh. Papan kayu sing kanggo  idakan  akeh sing  copot lan ilang merga suwe banget ora didandani. Saenggo kreteg iki gawe miris wong sing ngliwati saben dinane .

Kreteg sing uga di jenengi  “ Mbung Pis “ amarga cedhak karo Bendungan karet kembung kempis iki dibangun tahun 1980an . Yen dietung umure wis ana patangpuluh tahun nganti tekan seprene. Saksuwene iku durung nate di rehab ,mung cekelane wae sing didandani wesine mergo do protol kena korosi.  Idakane arupa kayu sing diliwati saben dina  nganti seprene durung nate diganti. Kamangka saben wektu kayu kayu sing keropos mau kejegur kali baola bali. Begjane ana warga sing gelem nlusupi idakan mau saka kayu wit witan ing sacedhake kreteg.

Pak Mustam (65) warga desa Gerdu marang JB ngandharake, rusake kreteg Mbungpis utawa “glodhag-glodhak “ iki suwe banget nek rong puluh tahun wis ana. Nanging merga apa nganti seprene kreteg iki panggah di jarake ora didandani. Kamangka kreteg sing ngubungake desa Gerdu lan Dukuh Ndoro Payung desa Kaliombo saben dina diliwati ewonan wong sing numpak sepeda motor ,sepeda onthel utawa mlaku sikil. Ora mung warga Jepara wae nanging warga Demak uga saben dina ngliwati jembatan iki.

“ Iki kreteg ing sadhuwure Kali Serang sing minangka tapel wates kabupataen Jepara dan uga kabupaten Demak . Saenggo sing ngliwati kreteg iki ora mung wong Jepara wae . Wong Demak sing pengin menyang jepara saben dina liwat kene. Kreteg iki minangka jalan alternative Jepara tumuju Demak “, ngono pratelane pak Mustam sing saben dina liwat kreteg tumuju Kandang Kebone ing sabrang kali Serang.

Pak Mustam ngandharaek Kreteg Mbungpis utawa “Glodhak –Glodhak “ iki kanggone warga desa Gerdu kaya dewekke banget dibutuhake, amarga sawahe atusan warga lan uga kandang kebone puluhan warga manggon ing sambrang kali.  Yen mangsa panen kreteg iki siji-sijine dalan kanggo ngangkut asil panen yen kreteg iki didandani apik kaya ngapa senenge para petani. Samana uga peternak yen kreteg iki didandani olehe nggawa pakan gampang lan ora kengelan maneh.

“ Yen wayah rendheng teka ngliwati kreteg iki nggegirisi, saliyane lunyu uga ilining banyu ing ngisor kreteg iki medeni. Kerep wong sing numpak montor tiba ing ngisor kreteg keblosok amarga kayu idakan do ilang. Rahayune slamet ora ana sing mati mergo tibane ora pas ing tengah kali “, kandhane Mustam sing saben dina liwat kreteg niliki kebone.

Kahanan rusake Kreteg Mbungpis utawa “glodhag-glodhag” ing desa Gerdu wangkit karo desa Kaliombo iki dadi kawigatenne netizen sing saben dina liwat kreteg kana. Saben wektu netizen ngunggah foto foto utawa video ing social media. Yen dietung ana atusan postingan ing media social kayata FB , Instagram sing ngunggah amohe Kreteg iki. Foto utawa Video mau diunggah kanggo menehi informasi marang netizen liyane supaya ati ati yen ngliwati kreteg sing dawane meh satus meter iki.Sakliyane iku netizen njaluk marang Pemerintah utamane kabupaten lan propinsi supaya kreteg iki didandani amarga amohe wis parah banget.

Harun Arrosyid (37) warga desa Gerdu sing omahe cedhak karo kreteg sing rusak iki marang JB ngandharake, kreteg sing panggonane ora adoh saka omahe wis ditinjo utawa di survey  bolak balik dening Bupati Jepara wiwit Bupati Ahmad Marzuki mbiyen. Bupati saiki Dian Kristiandi uga wis nete ndeloki saka cedhak kahanane kreteg sing mbebayani kanggone warga. Nanging nganti tekan tahun 2020 iki durung ana kawigaten saka pemerintah kanggo  ndandani kreteg iki.

Begjane warga sakiwa tengenne kreteg sing saben dina ngliwati tangggap. Saben ana kayu idakan sing bolong sakcepete diganti saka wit witan sing ana sakiwa tengenne kreteg. Amarga idakane ora podho yen ana sing ngliwati utamane sepeda motor sing nggawa momotan  akeh suwarne kayu banter banget “ glodhag –glodhag”. Harun saben dina krungu swara iki saka omahe sing udakara mung seket meteran. Sakliyane iku dewekke kerep nulungi wong sing keblosok motore ing kreteg mergo idakane copot ora konangan yen wayah bengi.

“ Ndeleng kahanan iki aku mesakke marang warga sing liwat saben dina ing kreteg ini , senajan amoh lan mbebayani isih diliwati terus amarga yen ora liwat kreteg iki kudu muter liwat dalan liyane kurang luwih wolung kilometer saliyane mbutuhake wektu uga biaya. Aku njaluk marang Pemerintah mbok yo sakcepete didandani orang mung disurvey terus “, ngono kandhane Harun maneh.

Pancen kreteg “Glodhag-Glodhag” ing desa Gerdu kecamatan Pecangaan  iki terus dadi crita utawa paraban terus yen ora ana kawigaten saka pemerintah wiwit saka kabupaten ,propinsi utawa pusat. Sebab kreteg iki minangka salah sawijining dalan alternative saka kabupaten  Jepara tumuju menyang kabupaten Demak. Saben dina diliwati ewon warga rong kabupaten mau sing nyambut gawe utawa ana keperluan liyane. Muga muga kanthi tulisan iki ana kawigaten sing mirunggan saka pemerintah utamane Pemerintah Kabupaten Jepara . Saenggo ora ana maneh paraban kreteg “glodhak-glodhag” ing desa Gerdu kecamatan Pecangaan kabupaten Jepara. ( Pakne Ardans ).